Hírnév. Tisztelet. Eredmény..

Tudjuk, mi a jogok védelme. Emberekkel dolgozunk, az emberekért és a törvény teljes tiszteletben tartásával. További részletekért érdeklődjön!

Munkajog

Kollégáink kimagasló szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a munkajog területén felmerülő valamennyi jogi probléma megoldásában.

Társasági jog és civil szervezetek

Irodánk folyamatos cégjogi képviseletet lát el, ezenkívül segítjük Ügyfeleinket a gazdasági társaságok alapításával, formaváltásával

Családjog, Öröklési jog

Ügyfeleink családjogi és öröklési jogi kérdésekben is bizalommal fordulhatnak hozzánk, ezeken a jogterületeken is széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezünk.

Miért bízhat a ​
jogászban, ​
értékeinkben

A Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda 2007. évben kezdte meg működését, és elsősorban polgári jogi, családjogi és társasági jogi ügyletek lebonyolítására szakosodott. Ezen kívül széleskörű tapasztalattal rendelkezünk az ingatlanjog területén, szaktudásunk a gazdasági jog és munkajog valamennyi területére is kiterjed.
Irodánkban komplex és egyéni igényeket kiszolgáló jogi szolgáltatást nyújtunk belföldi és külföldi ügyfeleknek egyaránt. Munkatársaink megbízható szaktudással, valamint magas szintű angol és német nyelvtudással rendelkeznek.
Az Ügyvédi Iroda állandó és eseti megbízás keretében nyújt segítséget és jogi tanácsadást Ügyfelei részére.

15 év tapasztalat számos területen

Eredményesen segítjük Ügyfeleinket nemcsak a mindennapos ügyvédi feladatok ellátásában, hanem az összetett jogi problémák megoldásában is Ügyfeleink mindenkori igénye és a költséghatékonyság szem előtt tartása mellett.

1 +
Ingatlanfejlesztési projekt jogi támogatása
0 +
Ingatlanátruházási ügylet
0 +
Ügyvédi munkaóra állandó céges megbízók részére
1 +
Közreműködés családjogi, hagyatéki és öröklési ügyekben
0 +
Képviselet polgári peres eljárásokban

Jogi gyakorlati területeink

Munkajog

Kollégáink kimagasló szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a munkajog területén felmerülő valamennyi jogi probléma megoldásában. E körben különösen az alábbi feladatokat látjuk el:
• Munkaszerződések elkészítése, véleményezése
• Munkaviszonyt módosító és megszüntető okiratok szerkesztése
• Diszkriminációs és felmondási problémák kezelése
• Jogi képviselet a munkaügyhöz kapcsolódó bírósági eljárásokban
• Egyéb munkajogi ügyek

Társasági jog és civil szervezetek

Irodánk folyamatos cégjogi képviseletet lát el, ezenkívül segítjük Ügyfeleinket a gazdasági társaságok alapításával, változásával, formaváltásával
Irodánk folyamatos cégjogi képviseletet lát el, ezenkívül segítjük Ügyfeleinket a gazdasági társaságok alapításával, változásával, formaváltásával, megszüntetésével, üzletrész eladásával kapcsolatos teljeskörű cégjogi tanácsadás és az elektronikus ügyintézés által. Irodánk alapítványok, egyesületek alapítását, képviseletét, módosítását, megszüntetését is ellátja.

Ingatlanjog

Az Iroda tevékenysége ingatlanügyletekhez kapcsolódó jogi tanácsadásra és képviselet ellátására is kiterjed.
E körben elsősorban ingatlanokra vonatkozó átruházási szerződések (adásvétel, ajándékozás, öröklés), bérleti, biztosítéki szerződések megkötésével, és azok földhivatali ügyintézésével kapcsolatban segítjük Ügyfeleinket. Az Iroda az ingatlanfejlesztési feladatok körében is széleskörű tevékenységet lát el, mint többek között az engedélyeztetési eljárásban való közreműködés, építőipari beruházásokhoz kapcsolódó jogi tevékenység, társasházi alapítással kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítése.

Követelések kezelése és behajtása

Az Ügyvédi Iroda rendszeresen közreműködik nemzetközi és hazai vállalatok, természetes személyek határon átnyúló ügyleteiben, kintlévőségeinek kezelésében.
E körben az igazolt, de a határidőben ki nem fizetett tartozások behajtása érdekében fizetési felszólítások küldése és fizetési meghagyásos eljárás megindítása során segítjük az Ügyfeleink jogosan fennálló követeléseinek megtérülését. Ellátjuk továbbá Ügyfeleink képviseletét a felszámolási és végrehajtási eljárások során is. Mindezek mellett elkészítjük az adósságrendezésre vonatkozó javaslatokat és megállapodásokat is.

Képviselet személyiségi jogok sérelmével kapcsolatos, illetve sérelemdíj iránti eljárásokban.

Based on decades of professional experience, our specialists provide assistance in enforcing property and non-property damages.
E körben az igazolt, de a határidőben ki nem fizetett tartozások behajtása érdekében fizetési felszólítások küldése és fizetési meghagyásos eljárás megindítása során segítjük az Ügyfeleink jogosan fennálló követeléseinek megtérülését. Ellátjuk továbbá Ügyfeleink képviseletét a felszámolási és végrehajtási eljárások során is. Mindezek mellett elkészítjük az adósságrendezésre vonatkozó javaslatokat és megállapodásokat is.

Családjog, Öröklési jog, Hagyaték

Ügyfeleink családjogi és öröklési jogi kérdésekben is bizalommal fordulhatnak hozzánk, ezeken a jogterületeken is széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezünk.
• házassági szerződés
• házassági bontóper, vagyonmegosztás
• apasági ügyek (apaság megállapítása, apaság vélelmének megtámadása)
• gyermekelhelyezés, szülői felügyelet,kapcsolattartás
• gyermektartásdíj, házastársi tartás, élettársi tartás
• öröklési szerződés
• végrendelet
• halál esetére szóló ajándékozás
• jogi tanácsadás, peres képviselet

Szerződések, okiratok készítése

A teljeskörű képviseletből adódóan elkészítjük Ügyfeleink valamennyi szerződését és okiratát, mely kiterjed az Ügyfeleink partnerei által készített szerződések és okiratok véleményezésére is.
A teljeskörű képviseletből adódóan elkészítjük Ügyfeleink valamennyi szerződését és okiratát, mely kiterjed az Ügyfeleink partnerei által készített szerződések és okiratok véleményezésére is. Az Ügyvédi Iroda szolgáltatásnyújtás körében jogi szakvéleményeket is készít Ügyfeleinek.

Híreink

Kérj Ingyenes Konzultációt